Pasasalamat..tula ni Bro. Severino P. Estrella

https://www.facebook.com/severino.estrella.7?fref=nf

vw bong estrella

•Pasasalamat••••

Taon ay lumipas at di na babalik ,
Tanging alaala ang siyang kapalit.
Masaya man o malungkot sa puso’y kaakit,
Bahagi ng buhay sa mundong pasakit.

Pero may bagay pang di kayang kupasin,
Mananatili pa’t di kayang kitilin.
Tunay na kasama sa buhay pa mandin,
Lahat ng mahal ko, sa puso’y kapiling.

Ang bawat panahong sa mundo’y nagdaan,
Bahagi ng daloy ng bukal na buhay,
Na galing sa Diyos pagibig na bigay,
Misterio ng isip, walang katapusan.

Walang takot ako sa taong darating,
Lahat sa puso ko’y kaya kong tanggapin.
Maging aliwalas o kaya’y madilim,
Dulot ng palad Mo sa aki’y parating.

Tanging sanggalan ko ang pangakong bilin,
Ika’y kasama ko at laging kapiling.
Grasyang mapagpala aking tatanggapin,
Sapat ng pabaon sa taong darating.

About the Author:

Si VW Severino P, Estrella  ay Past Master ng Pagkakaisa Lodge No. 282 noong taong 2004. Siya din ay  Past District Grand Lecturer ng Masonic District NCR-G, at  sa kasalukuyan ay naninirahan sa Los Angeles, California.  Isa siyang Retired General ng Philippine Army,  MBA 1982 University of the Philippines Diliman, at tubong Bocaue, Bulacan.