Ang Mga Aral ni Haring Saturno

“Alam kong wala kang kasalanan. Huwag mo pagtakpan ang brod mo. Nakisama ka lamang. Nagpauto ka lang.” ang sigaw ni Senador sa  senate inquiry na napanood ko sa telebisyon.  Tungkol ito sa panunuhol sa dalawang Assistant Commisioners ng Immigration.

May halong awa at paninikip ng dibdib ang aking nararamdaman habang pinapanood ang ginagawang pagtatanong sa opisyal sapagkat matagal ko rin naman siyang kakilala at kasama sa paglalakbay patungong silangan para marating at makita ang liwanag. Isa siyang mabuting tao, mapagmahal sa pamilya, sa mga kaibigan, at maipagmamalaki ng samahan dahil sa angking talino at pinag-aralan. Mahigit na limang taon na rin ang nakaraan ng matanaw niya ang liwanag.

Dangan nga lamang at hindi ko siya nakikita nitong mga nagdaang mga buwan , marahil  abala sa trabaho sa bagong posisyon sa gobyerno , pero sa aking palagay  kung may pagkakataon ay bigla na lamang susulpot at makikipag kumustahan sa mga kapatid.

Pagkaraan ng ilang buwan ay nagulat na lamang kami dahil nasasangkot sa anila ay pangingikil o corruption.  “Bakit ganon ang nangyari? Bakit hindi nagtuloy-tuloy ang kanyang swerte? Bakit biglang nagbago ang nakalaang magandang hinaharap na buhay?  Anong kapalaran ang nakatadhana sa promising young man na bago pa lamang nagkakaroon ng magandang kinabukasan.  Napaka misteryoso ang mundo  na ito.  Hindi malaman ang tamang daan na tatahakin.

Planet Saturn Aspect

Bigla kong naisip na baka may epekto ang mga bituin at planeta sa taon ng kanyang kapanganakan  kaya mayroong pinagdadaanan ang buhay niya sa kasalukuyan – lalo na ang epekto ng paglalakbay ng planetang Saturn na apektado ang oras, araw, buwan at taon ng isang tao . Matindi ang galaw ni Haring Saturno o Kronos – mabigat ang mga disiplina na pinapagawa sa buhay para matutuhan ang mga aral nito lalo na kapag ito na nakatumbok o nakatapat sa posisyon ng  Araw.

Ayon sa Astrolohiya, hindi madali ang aspeto ng Saturn sa buhay ng tao. Siya ang nagtuturo ng seryosong pagtratrabaho, disiplina at responsibilidad.  Saturn ang nagkokontrol ng oras, ng mga limitasyon kung paano natin magagawa ng tama ang mga gawain. Tinuturuan nya ang tamang daan ng isang tao ayon sa kabutihan at ikakabuti ng kanyang kaluluwa. Parang isang ama, dinidisplina niya ang kanyang mga anak ng tamang kaisipan sa matuwid at tamang kautusan. Walang nakakaligtas sa mga turo ni Haring Saturno. Lahat tayo ay dadaan sa disiplina kapag dumating ang panahon na nakatapat ito sa araw ng kapanganakan na tumatagal ng 2 hanggang 3 taon.  Nagkaka iba nga lamang ang mga aral na ituturo sa mga nilalang sa mga panahon na ito.  Umiikot ang planetang ito sa loob ng 29-30 taon sa araw. Mararanasan ito ng bawat nilalang ng dalawa o tatlong beses kung mahaba ang buhay.

Transit Saturn Opposition natal Sun in Taurus

Tama ang hinala ko. Matapos kong malaman ang date of birth, nakonpirma ko na ipinganak sya sa buwan ng Taurus, first week of May. Ang aral na gustong ipaabot ni Saturn ay ngayon nararamdaman at natutupad. Sa panahon ng opposition, ayon sa mga Astrologers, makakaramdam ng depression ang isang nilalang sapagkat ito ang pinakamababang emosyon ng isang tao, pakiramdam na walang direksyon, ang paghihirap sa mga material na bagay, pakiramdam na napakabigat ang mabuhay, pakikipag-away, hiwalayan ng mag-asawa, pagiging laging may sakit  na kung minsan ay tuluyan ng humihiwalay para maging espirito. Sa mga pagkakataon  na ito,  ay maitatanong mo sa iyong sarili kung bakit nangyayari ito, lahat ng gawin ay mali at may mga balakid. Malalaman mo rin sa mga panahon na ito

Ang dapat gawin ay maging matatag lamang at umasa na may darating na magandang yugto ang buhay. Huwag kontrahin ang aral na ipinahihiwatig bagkus ay maging positibo ang pagsalarawan sa kinabukasan. Maging totoo at sundan lamang ng tapat ang nasa puso, sapagkat walang makakatulong kung di ang sarili lamang.  Tumawag sa Diyos at taimtim na hanapin ang tamang kasagutan sa problemang hinaharap.  At kapag nagawa ito ay siguradong hindi magkakamali o mapapahamak at darating ang nakalaang magandang bukas.

Sa aking analysis, malalagpasan niya ang crisis sa buhay na nangyayari  sa kasalukuyan.

My Personal Experience

Naranasan ko rin ang aral ni Haring Saturno. Taong 2001 noong ang planetang Saturn  ay nagkaroon ng epekto sa aking buhay. Ibang klaseng aral nga lamang, apektado ang 7th house of my birth chart o tungkol sa relationship ng marriage. Mabigat ang naging aral na marami ang nawala sa aking buhay – na katulad sa  Book of Job  ng Bibliya ay patuloy na pinagdadaanan.

ayala-southvale-park-2KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

(Isa sa mga bahay namin bago dumating ang mga pagsubok  ng tadhana)

Marami akong mga librong binasa at pinag-aralan para magkaroon ng kasagutan ang aking mga katanungan. Ginugol ko ang sarili sa pagbabasa ng mga libro ng positive mind books, astrology books, pumasok sa masonerya para maintindihan ang mga libro at sekreto nito, nagbasa din ng mga articles and write-ups ng mga like-mind writers, atbp..

Book of Job

Ang Aklat ni Job ay kasaysayan ng isang mabuting tao na dumanas ng katakut-takot na hirap. Namatay lahat ang kanyang anak, naubos ang kanyang kayamanan at nagkaroon pa siya ng nakakadiring sakit sa balat. Ipinaliwanag ng mga kaibigan ni Job ang kanyang paghihirap ayon sa kanilang kinagisnang paniniwala na ang laging ginagantimpalaan ng Diyos ay ang mabuti at pinaparusahan ang masama.

Dahil dito, lumilitaw na si Job ay nagkasala. Ngunit para kay Job, hindi siya dapat patawan ng gayong kabigat na parusa sapagkat buo ang paniniwala niya na siya ay matuwid. Hindi niya maunawaan kung bakit pahihintulutan ng Diyos na mangyari sa isang tulad niya ang gayong mga paghihirap. Kaya’t buong tapang niyang hinamon ang Diyos. Hindi nanghina ang pananampalataya ni Job. Gayunman, hangad niyang siya’y ituring na walang sala sa harap ng Diyos at mabawi ang kanyang karangalan bilang isang taong matuwid.

Hindi sinagot ng Diyos ang mga tanong ni Job, subalit tinugon niya ang pananampalataya nito sa pamamagitan ng isang matulaing paglalarawan ng kanyang kapangyarihan at karunungan.

Hinamon ng Diyos si Job ng kapamahalaan at kapangyarihan kung ihahambing sa Kanyang sarili. Tinanong ng Diyos ang mga sumusunod na serye ng mga katanungan upang ipakita ang kahinaan ni Job. Isa ito sa mga sagot,

Job 38:31-32

Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion? Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? Or canst thou guide Arcturus with his sons?

Sa ganoon, buong kababaang-loob na kinilala ni Job na ang Diyos ay marunong at dakila. Kaya’t pinagsisihan naman niya ang mabibigat na salitang nasabi niya.

Nakasaad sa bandang huli ay kung paano ibinalik si Job sa dati niyang kalagayan. Higit pa ang naging kayamanan niya kaysa dati. Pinagsabihan ng Diyos ang mga kaibigan ni Job sa kakulangan ng kanilang pagkaunawa sa pagdurusa ni Job. Tanging si Job lamang ang nakadama at nakaunawa na higit ang Diyos kaysa anumang uri ng paglalarawan sa kanya ng kinaugaliang relihiyon

————-

Sa aking pag-iisa at sa aking pag-aaral ng mga impluwensya ng mga bituin at planeta, nakita ko kung bakit ako nabuhay sa mundo na ito,  ano ang ambisyon ko, saan ako pupunta, ano ang dapat gawin  para  matupad ang tamang daan sa hinahanap kong liwanag para maging ka isa ng Dios.