Masonic Cipher

A geometric simple substitution cipher, which exchanges letters for symbols which are fragments of a grid. The example key shows one way the letters can be assigned to the grid. ( From Wikipedia)

pigpen

Example:

pigpen-cipher

Look at the stars,
Look how they shine for you,
And everything you do,
Yeah, they were all yellow.

I came along,
I wrote a song for you,
And all the things you do,
And it was called “Yellow”.

So then I took my turn,
Oh what a thing to have done,
And it was all yellow.

Your skin,
Oh yeah your skin and bones,
Turn into something beautiful,
Do you know,
You know I love you so,
You know I love you so.

Advertisements

Ang Mga Aral ni Haring Saturno

“Alam kong wala kang kasalanan. Huwag mo pagtakpan ang brod mo. Nakisama ka lamang. Nagpauto ka lang.” ang sigaw ni Senador sa  senate inquiry na napanood ko sa telebisyon.  Tungkol ito sa panunuhol sa dalawang Assistant Commisioners ng Immigration.

May halong awa at paninikip ng dibdib ang aking nararamdaman habang pinapanood ang ginagawang pagtatanong sa opisyal sapagkat matagal ko rin naman siyang kakilala at kasama sa paglalakbay patungong silangan para marating at makita ang liwanag. Isa siyang mabuting tao, mapagmahal sa pamilya, sa mga kaibigan, at maipagmamalaki ng samahan dahil sa angking talino at pinag-aralan. Mahigit na limang taon na rin ang nakaraan ng matanaw niya ang liwanag.

Dangan nga lamang at hindi ko siya nakikita nitong mga nagdaang mga buwan , marahil  abala sa trabaho sa bagong posisyon sa gobyerno , pero sa aking palagay  kung may pagkakataon ay bigla na lamang susulpot at makikipag kumustahan sa mga kapatid.

Pagkaraan ng ilang buwan ay nagulat na lamang kami dahil nasasangkot sa anila ay pangingikil o corruption.  “Bakit ganon ang nangyari? Bakit hindi nagtuloy-tuloy ang kanyang swerte? Bakit biglang nagbago ang nakalaang magandang hinaharap na buhay?  Anong kapalaran ang nakatadhana sa promising young man na bago pa lamang nagkakaroon ng magandang kinabukasan.  Napaka misteryoso ang mundo  na ito.  Hindi malaman ang tamang daan na tatahakin.

Planet Saturn Aspect

Bigla kong naisip na baka may epekto ang mga bituin at planeta sa taon ng kanyang kapanganakan  kaya mayroong pinagdadaanan ang buhay niya sa kasalukuyan – lalo na ang epekto ng paglalakbay ng planetang Saturn na apektado ang oras, araw, buwan at taon ng isang tao . Matindi ang galaw ni Haring Saturno o Kronos – mabigat ang mga disiplina na pinapagawa sa buhay para matutuhan ang mga aral nito lalo na kapag ito na nakatumbok o nakatapat sa posisyon ng  Araw.

Ayon sa Astrolohiya, hindi madali ang aspeto ng Saturn sa buhay ng tao. Siya ang nagtuturo ng seryosong pagtratrabaho, disiplina at responsibilidad.  Saturn ang nagkokontrol ng oras, ng mga limitasyon kung paano natin magagawa ng tama ang mga gawain. Tinuturuan nya ang tamang daan ng isang tao ayon sa kabutihan at ikakabuti ng kanyang kaluluwa. Parang isang ama, dinidisplina niya ang kanyang mga anak ng tamang kaisipan sa matuwid at tamang kautusan. Walang nakakaligtas sa mga turo ni Haring Saturno. Lahat tayo ay dadaan sa disiplina kapag dumating ang panahon na nakatapat ito sa araw ng kapanganakan na tumatagal ng 2 hanggang 3 taon.  Nagkaka iba nga lamang ang mga aral na ituturo sa mga nilalang sa mga panahon na ito.  Umiikot ang planetang ito sa loob ng 29-30 taon sa araw. Mararanasan ito ng bawat nilalang ng dalawa o tatlong beses kung mahaba ang buhay.

Transit Saturn Opposition natal Sun in Taurus

Tama ang hinala ko. Matapos kong malaman ang date of birth, nakonpirma ko na ipinganak sya sa buwan ng Taurus, first week of May. Ang aral na gustong ipaabot ni Saturn ay ngayon nararamdaman at natutupad. Sa panahon ng opposition, ayon sa mga Astrologers, makakaramdam ng depression ang isang nilalang sapagkat ito ang pinakamababang emosyon ng isang tao, pakiramdam na walang direksyon, ang paghihirap sa mga material na bagay, pakiramdam na napakabigat ang mabuhay, pakikipag-away, hiwalayan ng mag-asawa, pagiging laging may sakit  na kung minsan ay tuluyan ng humihiwalay para maging espirito. Sa mga pagkakataon  na ito,  ay maitatanong mo sa iyong sarili kung bakit nangyayari ito, lahat ng gawin ay mali at may mga balakid. Malalaman mo rin sa mga panahon na ito

Ang dapat gawin ay maging matatag lamang at umasa na may darating na magandang yugto ang buhay. Huwag kontrahin ang aral na ipinahihiwatig bagkus ay maging positibo ang pagsalarawan sa kinabukasan. Maging totoo at sundan lamang ng tapat ang nasa puso, sapagkat walang makakatulong kung di ang sarili lamang.  Tumawag sa Diyos at taimtim na hanapin ang tamang kasagutan sa problemang hinaharap.  At kapag nagawa ito ay siguradong hindi magkakamali o mapapahamak at darating ang nakalaang magandang bukas.

Sa aking analysis, malalagpasan niya ang crisis sa buhay na nangyayari  sa kasalukuyan.

My Personal Experience

Naranasan ko rin ang aral ni Haring Saturno. Taong 2001 noong ang planetang Saturn  ay nagkaroon ng epekto sa aking buhay. Ibang klaseng aral nga lamang, apektado ang 7th house of my birth chart o tungkol sa relationship ng marriage. Mabigat ang naging aral na marami ang nawala sa aking buhay – na katulad sa  Book of Job  ng Bibliya ay patuloy na pinagdadaanan.

ayala-southvale-park-2KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

(Isa sa mga bahay namin bago dumating ang mga pagsubok  ng tadhana)

Marami akong mga librong binasa at pinag-aralan para magkaroon ng kasagutan ang aking mga katanungan. Ginugol ko ang sarili sa pagbabasa ng mga libro ng positive mind books, astrology books, pumasok sa masonerya para maintindihan ang mga libro at sekreto nito, nagbasa din ng mga articles and write-ups ng mga like-mind writers, atbp..

Book of Job

Ang Aklat ni Job ay kasaysayan ng isang mabuting tao na dumanas ng katakut-takot na hirap. Namatay lahat ang kanyang anak, naubos ang kanyang kayamanan at nagkaroon pa siya ng nakakadiring sakit sa balat. Ipinaliwanag ng mga kaibigan ni Job ang kanyang paghihirap ayon sa kanilang kinagisnang paniniwala na ang laging ginagantimpalaan ng Diyos ay ang mabuti at pinaparusahan ang masama.

Dahil dito, lumilitaw na si Job ay nagkasala. Ngunit para kay Job, hindi siya dapat patawan ng gayong kabigat na parusa sapagkat buo ang paniniwala niya na siya ay matuwid. Hindi niya maunawaan kung bakit pahihintulutan ng Diyos na mangyari sa isang tulad niya ang gayong mga paghihirap. Kaya’t buong tapang niyang hinamon ang Diyos. Hindi nanghina ang pananampalataya ni Job. Gayunman, hangad niyang siya’y ituring na walang sala sa harap ng Diyos at mabawi ang kanyang karangalan bilang isang taong matuwid.

Hindi sinagot ng Diyos ang mga tanong ni Job, subalit tinugon niya ang pananampalataya nito sa pamamagitan ng isang matulaing paglalarawan ng kanyang kapangyarihan at karunungan.

Hinamon ng Diyos si Job ng kapamahalaan at kapangyarihan kung ihahambing sa Kanyang sarili. Tinanong ng Diyos ang mga sumusunod na serye ng mga katanungan upang ipakita ang kahinaan ni Job. Isa ito sa mga sagot,

Job 38:31-32

Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion? Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? Or canst thou guide Arcturus with his sons?

Sa ganoon, buong kababaang-loob na kinilala ni Job na ang Diyos ay marunong at dakila. Kaya’t pinagsisihan naman niya ang mabibigat na salitang nasabi niya.

Nakasaad sa bandang huli ay kung paano ibinalik si Job sa dati niyang kalagayan. Higit pa ang naging kayamanan niya kaysa dati. Pinagsabihan ng Diyos ang mga kaibigan ni Job sa kakulangan ng kanilang pagkaunawa sa pagdurusa ni Job. Tanging si Job lamang ang nakadama at nakaunawa na higit ang Diyos kaysa anumang uri ng paglalarawan sa kanya ng kinaugaliang relihiyon

————-

Sa aking pag-iisa at sa aking pag-aaral ng mga impluwensya ng mga bituin at planeta, nakita ko kung bakit ako nabuhay sa mundo na ito,  ano ang ambisyon ko, saan ako pupunta, ano ang dapat gawin  para  matupad ang tamang daan sa hinahanap kong liwanag para maging ka isa ng Dios.

I Ching , the Book of Changes

12th December 2016  is the 64th year of my existence having born in year of the Chinese Water Dragon, month of black rat, the day of the black dragon, and the time of the black tiger. Dragon sign runs in the family. My mother was born 1928 under earth dragon sign while a grandson is a water dragon born in the year 2012.  Chinese tradition says,  to be born  a dragon ,  hold the beneficial power of heaven. Dragon is the only fictitious and deified animal that doesn’t exist in the world.  It is one of the four most revered animals of ancient China.

Image result for chinese black dragon

 

I refer to the old treatise of the ancient Chinese art of divination to predict the next move  or  at least have a glimpse of the next event in my life.  Many people are using this art as practical guide to decide important issues, to gain deeper insights and to widen their mental horizons about  life status and relationship.  This was the first Chinese metaphysical studies  I’ve learned thirty years ago together with the different branches of chinese astrology, Ming Shu, Zi Wei Dou Shu or the Purple Star Astrology  of the great bear constellation.

Image result for i ching

The I Ching  or Classic of Changes, is an ancient divination text and the oldest of the Chinese classics. Possessing a history of more than two and a half millennia of commentary and interpretation, the I Ching is an influential text read throughout the world, providing inspiration to the worlds of religion, psychoanalysis, business, literature,  art , and understanding Eastern thought.

The I Ching uses a type of divination called cleromancy, which produces apparently random numbers. Four numbers, 6, 7, 8 & 9  are turned into a hexagram, which can then be looked up in the I Ching book, arranged in an order known as the King Wen sequence.

There are two methods to conduct the I Ching, the simple and easy method is the 3 coin method, while the yarrow stalk counting is a little bit complex  but have an accurate reading for beginner.

hex-i-ching

Table of Hexagram

The Coin Method

1. Hold the coins loosely in your hands, shake them briefly, and then toss them, all the while contemplating your query. The line you record is determined by assigning numerical values to heads and tails, then adding the total. Each head is a 3, and each tail is a 2.  So, if you cast one head and two tails (3+2+2), your starting line would be = 7

2. Collect the coins and toss another five times, recording the numerical values and the corresponding line each time, building your six-line hexagram from the bottom up.

The hexagram you’ve just created can be called your “present hexagram.” In order to produce a “future hexagram,” just change all the lines marked with an ‘x’ or an ‘o’ into their opposite. Any broken lines (Yin) marked with an ‘x’ flip into their opposite—a solid line (Yang)—and solid Yang lines marked with an ‘o’ turn into the broken Yin lines.

The Yarrow Stalk Method

1 – Take a single stalk from the bundle of 50 and lay it crossways in front of you. This symbolizes the Wu Chi – the unchanging ground of being.2 – Divide the remaining stalks into two piles. Set down the pile in your right hand.3 – Take one stalk from that right-hand pile and place it between the 4th and little fingers of your left hand (while still holding the left pile in your left hand)4 – Count off the left pile by fours, setting the fours in a pile separate from the right-hand pile. When you have 4 or fewer left from the original left pile, tuck them between the 3rd and 4th fingers of your left hand.

5 – Now put the right-hand pile into your left hand and also count it off by fours until four or fewer sticks remain.

6 – If you counted correctly (ie. got fours not threes or fives each time you removed stalks) you now have a total either 5 or 9 sticks in your left hand. Think of 5 as a small number, equivalent to heads or yang in the coin method, and think of 9 as a large number, equivalent to tails or yin in the coin method.

7 – Lay these 5 or 9 stalks across the one you removed in step #1.

8 – Repeat steps 2 through 7 twice more. You will get either 4 or 8 stalks each time (not 5 or 9 as in the first time).Here 4 is small, yang or heads; 8 is big, yin or tails.

9 – Now look at the three piles that are lying across the single stalk. There are only four possibilities:

All are small (4 or 5 stalks) — This is a changing yang line — solid becomes broken
All are big (8 or 9 stalks) — This is a changing yin line — broken becomes solid
Two are small and one is big — This is an unchanging yin line — broken
Two are big and one is small — This is an unchanging yang line — solid

This is the first (bottom) of the six lines in your hexagram – remember it or write it down.

10 – Pick up all the stalks except the single one from step #1, then repeat steps 2 through 9 five more times.

Example of the reading using the 3 Coins Method

No automatic alt text available.

After tossing the 3 coins six times, here’s the reading of Hexagram 23 – Unstable Foundations

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Then changing the broken yin line to yang solid becomes:  Hexagram 52- Keeping Calm

No automatic alt text available.

Image may contain: text

 

 

Memento Mori

” Participate!”  ang sigaw ni Kumander habang ang lahat ay may hawak na kopa ng alak sa kanang kamay.  Kasunod niyon ay ang pag tungga nito at sabay sabay din na sumagot ng ‘participate’.

Napaka solemn ang ritwal ng Knights Templar na isinasalarawan ang communion and toasts during the initiation ceremony para maging knights na kailangang dumaan muna sa pagiging pilgrim, pilgrim warrior at pilgrim penitent . Ito ay ginagawa noong unang panahon sa Holy Land during the time of the Crusaders para pangalagaan ang mga Kristiyano na galing Europa na gustong  bumisita sa lugar na kinamatayan ni Hesukristo..

Matagal ko nang ginagawa sa conferral ng knights templar commandery – ang pagiging Warden. Mula sa Chamber of Reflection na kung saan ang simbolo ng ‘memento mori’ na nagsasalarawan na ang tao ay hindi maiiwasan ang kamatayan na  lahat tayo ay pupunta sa ganong kalagayan. Mula pa ito sa kapanahunan ng mga Romano para ipaalala na ang tao ay mula sa alikabok at sa alikabok din magbabalik.

 

memento mori 2.jpg

Symbol of ‘ Memento Mori’ in the Chamber of Reflection

{ Memento mori means “remember that you must die” in the language of Latin. It serves to remind us of our own mortality, of our mistakes and failures, of the inevitable transformation of life into death..from wiki.}

Habang nakaluhod at taimtim na nanalangin ayon sa Gospel ni  St. Matthew , Chapter 5 Verse 13  – 17.

13 “You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot.

14 “You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden.

15  “Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house.

16 “In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.

17 “Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them, but to fulfill them.

History of the Knights Templar

{“The Knights Templar were formed in the 12th century for the noble purpose of escorting Christians on their pilgrimages throughout the Holy Land during the Crusades. After inventing a system which is widely recognized as the forerunner of modern banking, the Templars grew exceedingly wealthy to the point that the powers that were, i.e., the crown and the tiara, sought to relieve them of their riches, and in 1307, a statement was issued by the debt-ridden King Philip IV of France declaring the Templars to be heretics. A great many of them were subsequently arrested, interrogated, tortured, and executed – their wealth then claimed by the greedy King Philip.” }..

knights-templars.jpg

 

 

{In the Knights Templar degree the initiate drinks 5 symbolic libations (or toasts) during his Templar Order initiation ceremony. The first 4 are taken out of a goblet; the libations being to the memory of (1) King Solomon “our ancient grand master” (2) Hiram King of Tyre; “our ancient grand master” (3) Hiram Abiff “the widows son, who lost his life in defence of his integrity”) (4) Simon of Cyrene, “the friend of our Saviour, who bore his cross, and fell a martyr to his faith.” (5) The fifth, and supreme, Knights Templar libation is made unto ‘the unknown’ and is performed in the vilest manner imaginable; an actual human skull-cap is placed in the hand of the candidate and he is caused to sup the content of such from this mystic cup. The candidate is told, “Pilgrim, the fifth libation is taken in a very solemn way. It is emblematical of the bitter cup of death, of which we must sooner or later, taste.”} ..from the web

knight with cup.jpg

 

Katatapos lang ng Knights Templar initiation ceremony, the 2nd  for this year,  last Saturday, Oct 8, 2016  sa SRT at tulad noong mga unang panahon na seremonya ay ginawa din nila ang nasimulan nang tradisyon – para sa pagpapala ng Diyos.

Congratulations mga Sir Knights!

 

Theoricus

As a Zelator Aspirant of the Second Grade, I was conducted at the center of the Temple and placed before the Ancient of Air which seated behind the Pillar in the cardinal point of the East ruled by the zodiac Libra and the Divinic Deity YHVH.

” Frater Zelator, what do you desire?”

” I desire for more  knowledge to study the constitution of the Universe and the structure of the world and seek to understand the relations that exist between the soul of men and his body, and investigate the sources and effects of the elemental forces”.

Then I was asked to kneel on both knees and invoke the blessing of God.

Afterwards, I was asked to make my vow and promise to study with zeal the mysteries of the art and sciences.

I also gave my solemn promise  to conceal the secret knowledge of this second grade   Theoricus.

—————-

Journey of the Soul

“The ancient Philosophers regarded the soul of man as having had its origin in Heaven. That was, Macrobius says, a settled opinion among them all; and they held it to be the only true wisdom, for the soul, while united with the body, to look ever toward its source, and strive to return to the place whence it came. Among the fixed stars it dwelt, until, seduced by the desire of animating a body, it descended to be imprisoned in matter.

Let us, in order to understand this old Thought, first follow the soul in its descent. The sphere or Heaven of the fixed stars was that Holy Region, and those Elysian Fields, that were the native domicile of souls, and the place to which they re-ascended, when they had recovered their primitive purity and simplicity. From that luminous region the soul set forth, when it journeyed toward the body; a destination which it did not reach until it had undergone three degradations, designated by the name of Deaths; and until it had passed through the several spheres and the elements.

All souls remained in possession of Heaven and of happiness, so long as they were wise enough to avoid the contagion of the body, and to keep themselves from any contact with matter. But those who, from that lofty abode, where they were lapped in eternal light, have looked longingly toward the body, and toward that which we here below call life, but which is to the soul a real death; and who have conceived for it a secret desire,–those souls, victims of their concupiscence, are attracted by degrees toward the inferior regions of the world, by the mere weight of thought and of that terrestrial desire.

The soul, perfectly incorporeal, does not at once invest itself with the gross envelope of the body, but little by little, by successive and insensible alterations, and in proportion as it removes further and further from the simple and perfect substance in which it dwelt at first. It first surrounds itself with a body composed of the substance of the stars; and afterward, as it descends through the several spheres, with ethereal matter more and more gross, thus by degrees descending to an earthly body; and its number of degradations or deaths being the same as that of the spheres which it traverses.

The Galaxy, Macrobius says, crosses the Zodiac in two opposite points, Cancer and Capricorn, the tropical points in the sun’s course, ordinarily called the Gates of the Sun.

Through these gates souls were supposed to descend to earth and re-ascend to Heaven. One, Macrobius says, in his dream of Scipio, was styled the Gate of Men; and the other, the Gate of the Gods. Cancer was the former, because souls descended by it to the earth; and Capricorn the latter, because by it they re-ascended to their seats of immortality, and became Gods. From the. Milky Way, according to Pythagoras, diverged the route to the dominions of Pluto. Until they left the Galaxy, they were not deemed to have commenced to descend toward the terrestrial bodies. From that they departed, and to that they returned. Until they reached the sign Cancer, they had not left it, and were still Gods. When they reached Leo, they commenced their apprenticeship for their future condition; and when they were at Aquarius, the sign opposite Leo, they were furthest removed from human life.

The soul, descending from the celestial limits, where the Zodiac and Galaxy unite, loses its spherical shape, the shape of all Divine Nature, and is lengthened into a cone, as a point is lengthened into a line; and then, an indivisible monad before, it divides itself and becomes a dead–that is, unity becomes division, disturbance, and conflict. Then it begins to experience the disorder which reigns in matter, to which it unites itself, becoming, as it were, intoxicated by draughts of grosser matter: of which inebriation the cup of Bakchos, between Cancer and Leo, is a symbol. It is for them the cup of forgetfulness. They assemble, says Plato, in the fields of oblivion, to drink there the water of the river Ameles, which causes men to forget everything.

This fiction is also found in Virgil. “If souls,” says Macrobius, “carried with them into the bodies they occupy all the knowledge which they had acquired of divine things, during their sojourn in the Heavens, men would not differ in opinion as to the Deity; but some of them forget more, and some less, of that which they had learned.”

Dragged down by the heaviness produced by this inebriating draught, the soul falls along the zodiac and the milky way to the lower spheres, and in its descent not only takes, in each sphere, a new envelope of the material composing the luminous bodies of the planets, but receives there the different faculties which it is to exercise while it inhabits the body.

In Saturn, it acquires the power of reasoning and intelligence, or what is termed the logical and contemplative faculty. From Jupiter it receives the power of action. Mars gives it valor, enterprise, and impetuosity. From the Sun it receives the senses and imagination, which produce sensation, perception, and thought. Venus inspires it with desires. Mercury gives it the faculty of expressing and enunciating what it thinks and feels. And, on entering the sphere of the Moon, it acquires the force of generation and growth. This lunary sphere, lowest and basest to divine bodies, is first and highest to terrestrial bodies. And the lunary body there assumed by the soul, while, as it were, the sediment of celestial matter, is also the first substance of animal matter.

The celestial bodies, Heaven, the Stars, and the other Divine elements, ever aspire to rise. The soul reaching the region which mortality inhabits, tends toward terrestrial bodies, and is deemed to die. Let no one, says Macrobius, be surprised that we so frequently speak of the death of this soul, which yet we call immortal. It is neither annulled nor destroyed by such death: but merely enfeebled for a time; and does not thereby forfeit its prerogative of immortality; for afterward, freed from the body, when it has been purified from the vice-stains contracted during that connection, it is re-established in all its privileges, and returns to the luminous abode of its immortality.

On its return, it restores to each sphere through which it ascends, the passions and earthly faculties received from them: to the Moon, the faculty of increase and diminution of the body; to Mercury, fraud, the architect of evils; to Venus, the seductive love of pleasure; to the Sun, the passion for greatness and empire; to Mars, audacity and temerity; to Jupiter, avarice; and to Saturn, falsehood and deceit: and at last, relieved of all, it enters naked and pure into the eighth sphere or highest Heaven.

All this agrees with the doctrine of Plato, that the soul cannot re-enter into Heaven, until the revolutions of the Universe shall have restored it to its primitive condition, and purified it from the effects of its contact with the four elements.” …From Morals and Dogma by Albert Pike.

—————————-

Macrocosm and the Microcosm

Man is composed of Body, Soul and Spirit. The body is formed from the material world, the spirit from the Divine World of God, and Soul  from  Celestial World that dwells in the body.

To further explained the mystery, the ancient philosophers spoke of the Macrocosm consists of the created Universe, the Sun, Moon, Planets , Stars. while Microcosm was the soul of man influenced  by the heavenly bodies.

Example:

My Natal Chart

Astrologers compute the location of the stars and planets based on the time and day of birth in the form of a sphere indicating the constellations and position of the luminaries. The outer ring is composed of the 12 zodiac signs using the glyphs of Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. The inner wheel is the 12 zodiacal houses with planet symbols and  degrees; numbered 1 to 12 starting from the east or the left side generally called ascendant. The middle circle shows the relation of the planets with respect to each other. As regard to elements and modality, these are specifics necessary to analyze the alchemical elements of the body and soul- the macrocosm and microcosm.

 

gabchart-jpeg

Planets          Zodiac               House          Elements           Modality

Ascendant    Sagittarius          1                 Fire                     Mutable

Sun                 Sagittarius          1                  Fire                    Mutable

Moon             Libra                    x1                 Air                      Cardinal

Mars              Aquarius             111                Air                      Fixed

Venus            Aquarius             11                 Air                      Fixed

Mercury        Sagittarius         x11               Fire                    Mutable

Jupiter           Taurus                v1                 Earth                 Fixed

Saturn           Libra                    x1                 Air                      Cardinal

Neptune       Libra                    x1                 Air                      Cardinal

Uranus          Cancer                v111             Water                Cardinal

Pluto              Leo                        1x               Fire                    Fixed

North Node  Aquarius            111               Air                      Fixed

There are corresponding meaning appertaining to the influences of the planets and fixed stars like star sirius, arcturus, etc which are quite long to detail the effects of its transit and progression.

By mere looking at the vitasphere,  and if someone understands the elements of nature, the location of these celestial bodies is a path to determine one’s character and the destiny related to it.

So mote it be.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelator

sricf-7

                                                                       Rose and Cross Altar

On May 21, 2012. I was admitted to be elected membership in the society of Societas Rosicruciana In Civitatibus Foederatis ( SRICF), Pearl of the Orient College,  by the ceremony of the First Grade – Zelator, one of the four Grades of the First Order. This is the study  of the powers and properties of Numbers, and the philosophy of the Hebrew Kabalah, in which the relations between Numbers, Letters, Words and Things are defined. In this grade, we were introduced to the principles of Four Ancients – the elements, the Cross, the Pentagram, and the symbol LVX.

sricf-6

                                                                     Zelator Grade of the First Order

The ritual of the First Order ( First, Second, Third, Fourth Grades), and Second Order ( Fifth, Sixth, and Seventh Grades) has strengthened my knowledge of the kabalistic ritual, the explanation of the Gematria, Numerology, the elemental process of nature ( earth, air, fire, water and spirit) mystery principles of Hermes Tresmigestus,  astrology ( the planetary influences ) , the enochian deities and archangelic divine names of the portal pillars  which all form part of my daily ceremonial magick ..invocation of the lesser banishing ritual of the pentagram.

sricf-3

Photo of the SRICF, Pearl of the Orient College members present during September 13, 2016 conferral of the First Order Ritual ( me -third from right , 3rd row)

sricf-1

With Right Worthy Frater Evaristo Leviste lX  and  Frater Pravin Sharma Vll during the conferral of the Second Order – 5th,6th and 7th Grade on Sept 13, 2016 ( earth sign Virgo).

FIRST ORDER – ZELATOR  EXPLAINED

The first order Grade Zelator is performed by the invocation of the power of the Elemental Earth situated on the North side of the temple and highlights the power of the Deity (AGLA on the north) and the Archangelic name in Hebrew Uriel , as well as the Enochian Divine name who governs the portal  pillar of the North. ( from the kabalistic cross ritual)

SAMSUNG DIGIMAX A503

The zealot upon meditation should invoke the elemental forces governing the element of Earth like the earth itself, material world, possession, trees, soil, green, wealth, and also invokes those forces that are relevant to the sphere of Malkuth on the Tree of Life of the Kabbalah.

The Star of David's Four Elements Arithmetic

According to Kabbalah, the Universe is consisted of a combination of Four basic Elements: Fire, Air, Water and Earth.

The basic format for what follows is basically the same for the Theoricus, Practicus, and Philosophus grade rituals. For instance, in the Theoricus ritual we will do basically the same thing as the Zelator ritual, but instead invoke the elemental powers of Air instead of Earth. The Practicus ritual will involve the elemental powers of Water, and the Philosophus Ritual will involve the elemental powers of Fire. These are the elemental powers of the primary secrets of Nature.

zelator-1

The Portal Ritual is one in which we will be combining all of these various items from Zelator through Philosophus, but will be adding the fifth element of Spirit. It makes for a somewhat longer ritual, but the general idea in the Portal grade is to assemble, some would say re-assemble, the various elemental components of ourselves under the presidency of Spirit. Hence, the use of all of the previous components of the rituals from Zelator through Philosophus when performing the Portal ritual.

zelator-3

The Tree of Life

THE LESSER BANISHING RITUAL OF THE PENTAGRAM

This is one of the basic kabalistic cross  rituals  invoking the name of the Deity as well as the four Enochian archangels guarding the 4 directions of the universe  –  a reference to understand the philosophy of the Hebrew Kabalah.

Gematria  and  Numerology

gematria-character

    The 72 Names of the Deity


yod-he-vav-he-2

NUMEROLOGY

Numbers are the language of nature, and each number holds a specific meaning and significance.

THE NUMBER ONE

One is associated with the Sun; energy; beginnings. People with a number one in an important part of their profile are usually one-of-a-kind. They’re strong and individualistic. They make great leaders, they’re dynamic visionaries with courage and ambition. On the down side, they can be lonely, demanding and sometimes selfish.

THE NUMBER TWO

Two is associated with the Moon; balance; duality; polarity. It’s a passive number. It’s the number of pairs– partners, twins, married couples or friends. People with significant tows are prone to being emotional, very intuitive and fluid. They may also have trouble with emotions, being easily overwhelmed by negative emotions, and are frequently introverts.

THE NUMBER THREE

Three is the number of the planet Mars; dynamic; active. Three brings our attention to “triangles”, body, mind and soul; past, present and future. People with a lot of threes are very expressive through artistic skills, writing or verbal communications. They love adventure and challenges. They’re outgoing, witty and charming, but they also have a tendency to be self-centered, egocentric and aggressive.

THE NUMBER FOUR

Four is ruled by Mercury; stable; grounded– think of any structure with four corners. People with fours are generally strong and hold their own; steady, reliable, practical and logical. They can be stubborn, are prone to bickering and complaining when things are not as they like them.

THE NUMBER FIVE

Five is ruled by Jupiter and is associated with adventure and motion. This can be travel; spiritual growth or any type of journey. It can denote unpredictable events and changes. People with fives in their profile are freethinkers; they hate monotony and stagnation; they love new endeavors, adventures and undertakings. They can be flamboyant and dramatic, but also fickle and unreliable.

THE NUMBER SIX

Six is the number associated with Venus; love; harmony; sincerity. It’s energies are patient and calm, as it reveals our options. People with six in their profile are general peaceful; peace makers; non-judgmental; caring. They are prone to beign self-righteous and vain sometimes and tend to be clingy.

THE NUMBER SEVEN

Seven is associated with Saturn; mystery; magic; the esoteric and scholarly pursuits. With sevens, there are always deeper meanings or hidden information is trying to be revealed. People with sevens in their profiles are usually intellectuals, intense, spiritual and wise; they can also be critical, cold and impatient.

THE NUMBER EIGHT

Eight is associated with Uranus; wealth; business; material goods and success. It is largely concerned with cycles and usually points to patterns and repetitive occurrences. Eights are usually powerful, successful people. They’re driven and very capable, but they can be power-hungry, workaholics or materialistic.

THE NUMBER NINE

Nine is associated with Neptune; achievement; influence; the highest vibrations that that radiate from within– the personal attributes. it is the culmination of the other numbers and their traits, as nines are generally highly attuned, responsive, philosophical individuals in all areas. They can be prone to mood sings, feelings of isolation and self-pity when things aren’t working out.

ASTROLOGY

zodiac-1

Astrology is the study of the movements and relative positions of celestial bodies interpreted as having an influence on human affairs and the natural world.

There are 12 zodiac signs, and each sign has its own strengths and weaknesses, its own specific traits, desires and attitude towards life and people. By analyzing the projection of the position of planets, and the Sun and the Moon on the Ecliptic at the moment of birth. Astrology can give us a glimpse of a person’s basic characteristics, preferences, flaws and fears.

We made it simple for you to find out what your zodiac sign is, Its complete profile and it’s compatibility with other zodiac signs. By selecting your sign from the detailed zodiac sign dates list you will discover everything on the character of your Sun sign, it’s Horoscope, traits, profile, history, myth and love compatibility.

Each of the 12 horoscope signs belongs to one of the four elements – Air, Fire, Water and Earth. These elements represent an essential type of energy that acts in each of us. Astrology aims to help us focus these energies on the positive aspects and to gain a better understanding of our potential and our positive traits and deal with negative ones.

These four elements help describe the unique personality types associated with astrological signs. The four zodiac elements exhibit profound influence on basic character traits, emotions, behavior and thinking.

WATER SIGNS

Water signs are exceptionally emotional and ultra-sensitive. They are highly intuitive and they can be as mysterious as the ocean itself. Water signs love profound conversations and intimacy. They rarely do anything openly and are always there to support their loved ones. The Water Signs are: Cancer, Scorpio and Pisces.

FIRE SIGNS

Fire signs tend to be passionate, dynamic, and temperamental. They get angry quickly, but they also forgive easily. They are adventurers with immense energy. They are physically very strong and are a source of inspiration for others. Fire signs are intelligent, self-aware, creative and idealistic people, always ready for action. The Fire Signs are: Aries, Leo and Sagittarius.

EARTH SIGNS

Earth signs are “grounded” and the ones that bring us down to earth. They are mostly conservative and realistic, but they can also be very emotional. They are connected to our material reality and can be turned to material goods. They are practical, loyal and stable and they stick by their people through hard times. The Earth Signs are: Taurus, Virgo and Capricorn.

AIR SIGNS

Air signs are rational, social, and love communication and relationships with other people. They are thinkers, friendly, intellectual, communicative and analytical. They love philosophical discussions, social gatherings and good books. They enjoy giving advice, but they can also be very superficial. The Air Signs are: Gemini, Libra and Aquarius.

Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis (SRICF) History

The Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis is a Rosicrucian Society based in the United States. Its history begins with the formation of a Grand High Council on April 21, 1880. Its official consecration occurred on September 21, 1880, by three Colleges chartered by the Societas Rosicruciana In Scotia. High Grade senior Christian Freemasons in the United States in search of the Classical Rosicrucian Society for Masons in the United Kingdom became interested in organizing a similar body in the United States. They did so under Scotland’s authority (Societas Rosicruciana In Scotia) with the help of Most Worthy Charles Matier of the SRIS, as early as 1873. This effort died out two years later under the care of R.W. Frater George S. Blackie VIII and was then re-chartered by the SRIS later again in 1878. Dr. Jonathon J. French was a IX grade head of the Rosicrucian Society of the United States and opened the Matier Royal Provincial College with a charter from Lord Inverurie, Earl of Kintore and Supreme Magus of the SRIS. The college was named after Charles Fitzgerald Matier, the first Supreme Magus of SRIS who served in 1876. Harold Van Buren Voorhis insists that the Illinois College under Dr. French was never truly active, and it certainly was short-lived as Dr. French died an untimely death in 1879. Harold Voorhis also insisted that Frater Stodart Blackie’s early charter in New York had been nothing more than an unsubstantiated rumor. It has since been established as historical fact.[1]

In 1878, a group of senior U.S. Masons (Daniel Sutter, and Charles W. Parker) led by Charles E. Meyer (1839–1908) of Pennsylvania traveled to England and on July 25, 1878 were initiated into the grade of Zelator at Yorkshire College at Sheffield. They applied for a charter, but getting no response, turned to Scotland and received a charter from the college in Edinburgh in 1879. Scotland’s Society is actually the oldest as Walter Spencer is recorded as having been initiated into the SRIS by Anthony Oneil Haye in 1857, and there are documents in the SRIA archives that show that both Robert Wentworth Little and William J. Hughan were initiated in 1866 and 1867 by Anthony O’Neal Haye, Magus Max, Ros. Soc. Scot. With H.H.M. Bairnfathur signing as Secretary. The Societas Rosicruciana in Anglia was formed in England in 1866 by Robert Wentworth Little. The SRIA later felt the need to charter the current SRIS on October 24, 1873.[2]

A second charter was granted by the SRIS for a college in New York, and Fratres from Philadelphia and New York met in Philadelphia on April 21, 1880 and formed a High Council, then known as the SRRCA or the Societas Rosicrucianae Reipublica Confoedera America, was later changed to the Society of Rosicrucians in the USA by Most Worthy Frater Shryock in his capacity as Supreme Magus and then properly Latinized in 1934 by & at the suggestion of Dr. William Moseley Brown under the regime of Most Worthy Frater Hamilton. Brown composed the name (Societas Rosicruciana In Civitatibus Foederatis) himself and submitted it on January 17, 1934. The SRICF has operated continuously since its formation in the 19th Century, and is thriving today with an upsurge of young Masons being invited into its ranks with great enthusiasm and demonstrated scholarship.

Membership is by invitation only & predicated on regular mainstream Masonic affiliation as well as a profession of Christian faith. Membership was initially restricted to 36 members per College, but this was changed in 1908 by MW Thomas Shryock to 72 members per college. The See of the High Council is in Washington, D.C. The SRICF is in amity with the SRIS (Scotia) and the SRIA (Anglia) as well as the SRIC (Canada) and has helped the cause of Rosicruciana by empowering High Councils in their own sovereignty around the World. They are the SRIL in Lusitania (Portugal), SRIG in Gallia (France) and the SRIR (Romania).

The society issues an annual journal known as Ad Lucem composed of academic articles on things related to Rosicrucianism & esoteric streams of Christian Mysteries. There is also an annual report, The Rosicrucian Fama. Many of the Colleges have their own individual organs which are produced quarterly as well as annually. The governing body of the Society is known since 1911 (having dropped ‘Grand’ from its title) as The High Council which is composed of Fratres of the Third Order (IX and VIII), plus any College Celebrant not a member of the Third Order. The head of the Society is titled The Supreme Magus who was elected ad vitam up until circa 1991 when the constitution of the Society was changed to reflect that Supreme Magi are elected each triennium. Unlike the SRIA in England, a Chief Adept in the SRICF does not have regional powers, but rather is in charge of an individual College. Typically there is but one College per state, exceptions having been made for both New York and California due to their size and population.[3]

Degree Structure

First Order
  • Grade I – Zelator
  • Grade II – Theoricus
  • Grade III – Practicus
  • Grade IV – Philosophus
Second Order
  • Grade V – Adeptus Minor
  • Grade VI – Adeptus Major
  • Grade VII – Adeptus Exemptus
Third Order
  • Grade VIII – Magister
  • Grade IX – Magus

Yod He Vau He

Who is God?

YHVH is the sacred tetragrammaton, the four sacred Hebrew letters which stand for the holy name of God.

DIONUSOS was the Nature-God of the Greeks,

AMUN was of the Egyptians.  ATHOM or ATHOM-RE, was the Chief and Oldest Supreme God of Upper Egypt,

MITHRAS was the Sun-God of the Persians;

BAL, representative or personification of the sun, was one of the Great Gods of Syria, Assyria, and Chaldea, and his name is found upon the monuments of Nimroud, and frequently occurs in the Hebrew writings. He was the Great Nature-God of Babylonia

BRAHMA of the Hindu

ADONAI of the Phœnicians

CHANG-TI  , the Supreme Lord or Being of the Chinese

JESUS CHRIST, the divinity of the Son of God during the age of pisces , the roman empire

ALLAH of the Muslim Nation

—————

Knowing God, its mighty Name, and the various letters and words  introduced during the  different precessional period and places has inspired me to search the kabbala, masonic books, ceremonial magic and hermetic rituals  to at least have a glimpse of the secret mystery behind the ineffable name of God.

 

YHWH-no-J-in-Hebrew

 

DEGREE  XXVIII.

KNIGHT OF THE SUN, OR PRINCE ADEPT.

GOD is the author of everything that existeth; the Eternal, the Supreme, the Living, and Awful Being; from Whom nothing in the Universe is hidden. Make of Him no idols and visible images; but rather worship Him in the deep solitudes of sequestered forests; for He is invisible, and fills the Universe as its soul, and liveth not in any Temple!

Light and Darkness are the World’s Eternal ways. God is the principle of everything that exists, and the Father of all Beings. He is eternal, immovable, and Self-Existent. There are no bounds to His power. At one glance He sees the Past, the Present, and the Future; and the procession of the builders of the Pyramids, with us and our remotest Descendants, is now passing before Him. He reads our thoughts before they are known to ourselves. He rules the movements of the Universe, and all events and revolutions are the creatures of His will. For He is the Infinite Mind and Supreme Intelligence.

In the beginning Man had the WORD, and that WORD was from God: and out of the living power which, in and by that WORD, was communicated to man, came the LIGHT of his existence. Let no man speak the WORD, for by it THE FATHER made light and darkness, the world and living creatures!

——

..to proceed with the 231 pages of this 28th degree of the book Morals and Dogma, follow    the link:  http://www.sacred-texts.com/mas/md/md29.htm

——

In the world Yezirah, says the Pneumatica Kabalistica, ‏ו ?Y‎ de-notes Kether; ‏ו ?Y?H‎, Hakemah and Binah; and ‏ו ?Y?H?W‎, Gedulah, Geburah, and Tephareth; and thus Vau is Beauty and Harmony. The Man is Hakemah; the Eagle, Binah; the Lion, Gedulah; and the Ox, Geburah. And the mysterious circle is thus formed by the Sohar and all the Kabalists: Michael and the face of the Lion are on the South, and the right hand, with the letter ‏ו ?Y‎, Yo_d, and Water; Gabriel and the face of the Ox, on the North, and left hand, with the first ‏ו ?H‎ of the Tetragrammaton and Fire; Uriel and the face of the Eagle, on the East and forward, with ‏ו ?W‎ and Air; and Raphael and the face of the Man, on the West, and backward with the last ‏ו ?H‎, and Earth. In the same order, the four letters represent the four worlds.

Rabbi Schimeon Ben Jochai says that the four animals of the Mysterious Chariot, whose wheels are Netsach and Had, are Gedulah, whose face is the Lion’s; Geburah, with that of the Ox; Tephareth, with that of the Eagle; and Malakoth, with that of the Man.

The Seven lower Sephiroth, says the Æsch Mezareph, will represent Seven Metals; Gedulah and Geburah, Silver and Gold;

p. 799

[paragraph continues]Tephareth, Iron; Netsach and Ho_d, Tin and Copper; Yesod, Lead; and Malakoth will be the metallic Woman and Morn of the Sages, the field wherein are to be sowed the Seeds of the Secret Minerals, to wit, the Water of Gold; but in these such mysteries are concealed as no tongue can utter.

The word ‏ו ?Aם?Sה‎, Amas, is composed of the initials of the three Hebrew words that signify Air, Water, and Fire; by which, say the Kabalists, are denoted Benignity, Judicial Rigor, and Mercy or Compassion mediating between them.

Malakoth, says the Apparatus, is called Haikal, Temple or Palace, because it is the Palace of the Degree Tephareth, which is concealed and contained in it, and Haikal denotes the place in which all things are contained.

For the better understanding of the Kabalah, remember that Kether, or the Crown, is treated of as a person, composed of the ten Numerations, and as such termed Arik Anpin, or Macroprosopos:

That Hakemah is a person, and termed Abba, or Father:

That Binah is a person, and termed Mother, Imma:

That Tephareth, including all the Numerations from Khased or Gedulah to Yesod, is a person, called Seir Anpin, or Microprosopos. These Numerations are six in number, and are represented by the interlaced triangle, or the Seal of Solomon.

And Malakoth is a person, and called the wife of Microprosopos. Vau represents the Beauty or Harmony, consisting of the six parts which constitute Seir Anpin.

The wife, Malakoth, is said to be behind the husband, Seir, and to have no other cognition of him. And this is thus explained: That every cognizable object is to be known in two ways: à priori, which is when it is known by means of its cause, or of itself; or, à posteriori when it is known by its effects. The most nearly perfect mode of cognition is, when the intellect knows the thing itself, in itself, and through itself. But if it knows the thing by its similitude or idea, or species separate from it, or by its effects and operations, the cognition is much feebler and more imperfect. And it is thus only that Regnum, the wife of Seir, knows her husband, until face is turned to face, when they unite, and she has the more nearly perfect knowledge. For then the Deity, as limited and manifested in Seir and the Universe are one.

Vau is Tephareth, considered as the Unity in which are

p. 800

the six members, of which itself is one. Tephareth, Beauty, is the column which supports the world, symbolized by the column of the junior Warden in the Blue Lodges. The world was first created by Judgment: and as it could not so subsist, Mercy was conjoined with Judgment, and the Divine Mercies sustain the Universe.

God, says the Idra Suta, formed all things in the form of male and female, since otherwise the continuance of things was impossible. The All-embracing Wisdom, issuing and shining from the Most Holy Ancient, shines not otherwise than as male and female. Wisdom as the Father, Intelligence the Mother, are in equilibrium as male and female, and they are conjoined, and one shines in the other. Then they generate, and are expanded in the Truth. Then the two are the Perfection of all things, when they are coupled; and when the Son is in them, the summary of all things is in one.

These things are intrusted only to the Holy Superiors, who have entered and gone out and known the ways of the Most Holy God, so as not to err in them, to the right hand or to the left: For these things are hidden; and the lofty Holinesses shine in them, as light flows from the splendor of a lamp.

These things are committed only to those who have entered and not withdrawn; for he who has not done so had better never have been born.

All things are comprehended in the letters Vau and He; and all are one system; and these are the letters, ‏ו ?Tה?B?Wן?Tה‎. Tabunah, Intelligence.

 

Meditation Ritual 

 

The Book of Ceremonial Magic by Arthur Edward Waite

http://www.hermetics.org/pdf/CeremonialMagic.pdf

 

The Lesser Key of Solomon or Theosophia Pneumatica

http://www.sacred-texts.com/grim/lks/lks00.htm

 

The Banishing Ritual of the Pentagram